Biceps Hareketleri

Biceps

Videolu Biceps Hareketleri

Barbell Concentration Curl

Barbell Drag Curl

Barbell Hammer Curl

Barbell Preacher Curl

Bicep Machine Curl

Cable Concentration Curl

Cable Curl

Cable Drag Curl

Cable Preacher Curl

Close Grip Cable Curl

Close Grip EZ Bar Curl

Close Grip Barbell Curl

Concentration Curl

Dumbell Hammer Preacher Curl

Dumbell Preacher Curl

EZ Bar Curl

EZ Bar Preacher Curl

Hammer Bar Preacher Curl

Pinwheel Curls

Incline Bench Dumbell Curl

Incline Bench Hammer Curl

Incline Dumbell Curl

Incline Hammer Curl

Lying Barbell Curl On Incline bench

Lying Cable Curl

Lying Dumbell Curl

Lying High Pulley Cable Curl

Lying High Pulley Close Grip Cable Curl

Lying Wide Dumbell Curl

Prone Incline Dumbell Curl

Prone Incline Hammer Curl

Pulldown Bicep Curl

Rope Cable Curl

Rope Cable Preacher Curl

Smith Machine Bicep Curl

Spider Curl

Barbell Curl

Dumbell Curl

Hammer Curl

High Pulley Cable Curl

Twisting Dumbell Curl

Cable Curl On Incline Bench

Low Pulley Cable Curl

Wide Grip Cable Curl

Wide Grip EZ Bar Curl

Wide Grip Barbell Curl

Zottman Curl

Zottman Preacher Curl

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir