Set ve Tekrar Ne Demektir ?

Set ve Tekrar Ne Demektir?

Her sporun kendine özgü terimleri, kelimeleri, kısaltmaları vardır. Bir de tüm sporlar için ortak olan ifadeler vardır. Set ve tekrar bir çok spor dalının antrenmanında ortaklaşa kullanılan bir ifadedir.

Tekrar:  Bir egzersiz hareketinin her yinelenişi bir tekrarı oluşturur. Örneğin çömelip kalkma hareketini düşünelim, hareketi tanımına uygun, doğru şekilde yaptığımız her defa “bir tekrar” yapmış oluruz. Ayakta başlayıp, çömelip yine ayağa kalkmak bir, bunu 5 kere ard arda yapmak 5 tekrar oluşturur.

Set:  Bir spor egzersizinde tekrarlardan oluşan her bölüme set denir. Set sayısı yapılan hareket ya da tekrar sayısından bağımsızdır. 5 tekrarlık bir set olabileceği gibi 300 tekrarlık bir sette olabilir, ancak hareketin yapımına ara verilmesi ya da hareketin bitirilip başka bir harekete geçilmesiyle birlikte set sona erer. Bir çok egzersiz birden fazla setle yapılır, iki set arasında bırakılan kısa toparlanma süresine “set arası” ya da “setler arası dinlenme” denir.

Spor egzersizlerinde set ve tekrar genelde açıkça yazılmaz ve kısaltmak için sadece set ve tekrar değerleri yazılır; 4×25, 3×10…. gibi. Unutulmaması gereken, setlerin önce, tekrarların setlerden sonra yazıldığıdır. Aradaki çarpı işareti hem set ve tekrarı birbirinden ayırma işlevi görüyor hem de toplamda hareketin kaç tekrar yapılacağını gösteriyor yani 4×25 toplamda 100 tekrar, 3×10 toplamda 30 tekrar etmektedir.

Set ve Tekrar Ne Demektir?

Bir de örnek verelim: Diyelim 3×15 şınav (setler arası 1 dakika dinlenilecektir) yazan bir yazıda anlatılmak istenen; şınav pozizyonu alındıktan sonra doğru şekilde 15 iniş kalkış yapılmasıdır. Daha sonra hareketi bırakıp 1 dakika boyunca o hareketi yapmamaktır, geçen bir dakika sonunda bir kere daha şınav pozisyonu alınarak 15 tekrar daha yapılır, yine 1 dakika harekete son verilir ve dinlendikten sonra son set yapılır.

Benzer Yazılar

Yorum yapın